Bu Blogda Ara

9 Şubat 2014 Pazar

(BEŞ YIL SONRA) BEŞ YIL DAHA GENÇ (New York Urban Omnibus Hakkında)

(BEŞ YIL SONRA) BEŞ YIL DAHA GENÇ
http://urbanomnibus.net/2014/01/five-years-young/     by Varick Shute & Cassim Shepard 

Çeviri: Bilen Kale (Peyzaj Yük. Mimarı)

Bugün bizim için bir kilometre taşıdır: beş yıl önce Urban Omnibus (Şehir Otobüsü sitesi) hayata geçti. 7.Ocak.2009 tarihinden bu yana, şehir kurma kültürü (citymaking: şehir yapma/kurma) olarak nitelediğimiz alanı belirleme ve zenginleştirme konularında yüzlerce öykü, profil, proje, röportaj, rapor ve araştırma yayınladık.  

Arşiv içeriği, zamanla, doldukça site, fiziksel formu biçimlendiren politikalar, projelerle ilgili herkes için zengin bir kaynağa dönüştü. Ümit ediyoruz ki, New York bağlamında oluşturulan daha iyi bir kentsel gelecek için öne çıkan çarpıcı örnek fikirler, dünya genelinde bütün kentler bağlamında da sofistike/incelikli kentsel uygulamaları teşvik edecektir.


Yerel Eylem(=Act Local)      (öz-yardım konutları)

Urban Omnibus’ ı ele aldığımızda, etüt ve fikirler bakımından portal gibi işlev gören ve yinelenen 8 madde belirledik.  

Yerel Eylem (=Act Local) Yerel Eylem, yerel bazlı girişimlerin kentin tasarımını ve yapılanmasını nasıl etkilediği ile ilgili perspektifler/görüşler derlemek için, eylem alanı,  kentin, sadece bir parçası olan yaratıcı-yenilikçi (innovatif) proje ve organizasyonları ön plana çıkarmak, bunlara ışık tutmaktır.

Görünür Kılmak (=Make It Visible) Karmaşık ve gizli kentsel koşulları ve süreçleri iletme ve açımlama konusunda orijinal stratejileri vitrine çıkarmak/görünür kılmak

Siteler + Projeler (=Sites+Projects) (kentin kumaşına müdahele eden interdisipliner fiziksel meslek profilleri yoluyla) spesifik mimari uygulamalara ilişkin fikir ve stratejilere odaklanmak

Görünmeyen Makine (=Unseen Machine) kenti gün be gün işleten, sürgitini idame ettiren teknolojileri ve New York’u işler hale getiren, çalıştıran süreğen, yönetsel, kurgusal  sistemleri  açığa çıkartmak

Öncü Birlik (=Vanguard) ezber bozan yeni teknolojilere ve fikirlere ışık tutmak ve bunların gelişim evrelerinin arkasında yatan tasarım süreçlerini incelemek

Walks and Talks (=sözler ve eylemler) kentin tasarımı, yapılanması ve teorisi ile ilgilenen iyi bilinen veyahut tanınmamış figürlerin hepsini ortama tanıtmak – ve dahi kendi deyişleriyle, şehir komisyonerlerinden mimarlara, komünite aktivistlerinden artistlere varıncaya kadar.

Şehri Yazmak(=Writing the City), gelecekteki New York’u yazılara yansıyanlar ve fikirler yoluyla öngörmek.

Ve Forum(=münazara)’ umuz, derslerin özeti, sergilerin,  kitapların ve konferansların  revizyonu gibi, eğitim gezilerine (field trips) ilişkin öneriler tarzında, dışarı çıkıp kentin keşfedilmesi, fikir kırıntıları, sanatçıların portfolyoları gibi kısa, haber-temelli gönderi-bilgilerini,  etkinlik güncellemelerini, izleyicinin  ilgi duyabileceği diğer fırsatları sunabileceği bir alan yaratacaktır.


Görünür Kılmak (=Make It Visible)  (kent Topografyaları: kesme, yama yapma)Siteler+Projeler (=Sites+Projects)

Kısa sürede bu kategorilerin sadece bir başlangıç olduğunu öğrendik. Geçen beş yılda, arşivimizde yeni temalar belirdi, hiç ummadığımız bağlantılar oluştu ve bu zincir-örüntü, gerçekte, belli bir zaman diliminde gereksinimleri, arzuları, kentin önceliklerini ifşa ediyordu.   

Esnek iş-mekanları, paylaşımlı vasıtalar, enerji üreten prototipler, ve umulmadık performans gelirlerine dair öyküler kentin az kullanılan mekanlarını ele almak ve mevcut kaynakların maksimizasyonu konusundaki arzuyu gösterir. 

Yakınlarda, yararlanılmayan enerjiye ve okullardan ve çalıştaylardan derlenen fikirlere eğilen başat bir  alaka bir Studio Reports serisine neden oldu; seri, bu zamana kadar konut, mekanda eskime, üretken ekolojiler, haritalama ve arazi dolgusu yoluyla kapasite artırımı konularını incelemişti. Ve bizim karşılaştığımız zorluklardan doğan şevkimiz bakışımızı yapım aşamasındaki mimariden, inşaat artığı mimariye çevirmiş, New York şehri nirengi şenliğini, geleceğin gerçek karanlık gayrimenkul imgelemine  sürüklemiştir.Görünmeyen Makine(=Unseen Machine)

Bu temaların bazıları tahmin edilebilir. Biliyoruz ki, ulaşımın, altyapının, kamusal alanın, konutların ve kentin su yoları ve su yüzeyleriyle olan ilişkisi kent yaşamı ve peyzajı/manzarasına dair yayınlarda sıklıkla ilgi görecektir. Ancak bizim bu meseleleri tartışma biçimimiz daima beklenenden farklı olacaktır. Ulaşım ağlarını nasıl karşılayacağımız ile ilgili başlangıç tasımlarımız endüstriyel süreçlerin pitoresk belgelemesini içermek üzere genişledi. Su yollarımız ve sahil korumamız (Coast Guard)  yalnızca yük taşıma sahası ya da istiridye yatağı değil bunlar aynı zamanda enerji koruma girişimleri, yüzme havuzları, itfaiye departmanları, masif-oranda kompleks taban kazıma uygulamalarıdır.

Önümüzdeki hafta ve aylarda , biz bu belirmekte olan temalar üzerine eğileceğiz. Başlamak için , gıda, atık, New York şehri tarihi, çok-görevli(multi-tasking) altyapı, kentin keşfi, konut, teknoloji ve diğer konular hakkında nasıl konuştuğumuza bakarak,   arşivden bir dizi Forum gönderilerine dikkat çekeceğiz. Daha sonra halihazırda başlattığımız sohbetlere yeni sesler ve fikirler ekleyeceğiz ve henüz etüt etmediğimiz perspektif ve projelere cüret edeceğiz. Typecast, yıllık yazma yarışması, gibi periyodik özel projelerimizi sürdüreceğiz ve partilerde salon yemeklerinde bir araya gelme canlı etkinliklerimizi (live events) arttıracağız.


Walks and Talks (=sözler ve eylemler)

Her yıldönümü salt yüzleşmek için değil ve fakat yıl boyunca nelerin değiştiğini düşünmek , yol alırken hangi rolü oynayacağımızı belirlemek, koşabileceğimiz yeni hedefler koymak için de mükemmel bir fırsat sunar. Önümüzdeki haftalarda neyin çalışıp, neyin işe yaramadığını değerlendireceğiz ve geri bildirimler okuyucularımıza için ulaşacağız. 

Bu arada, lütfen her zaman iletişimde olduğumuz info@urbanomnibus.net  adresimizi ve makale sayfamızı  unutmayınız. 

Urban Omnibus’ın orijinal amaçlarından biri geniş yelpazeli bir görüş ve uzmanlık sahası yaratmaktı ve bu halen üstlendiğimiz bir misyondur. Okuyucuların fikir ve yorumlarını memnuniyetle karşıladığımız gibi yazarların öz alanlarındaki ifadelerini içtenlikle kabul ediyoruz. Eğer, siz de, kentlerin nasıl çalıştıklarına ve daha iyi anlaşılmalarına dair teşviklere ve daha adil, esin kaynağı olan, güzel, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapılı çevre yaratma bağlamında stratejiler geliştirme konularına tutkuyla bakıyorsanız, ya da  deneyimlediyseniz sizden haber bekliyoruz.

Bu inanılmaz beş yıl için tüm okuyucu ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz.


Öncü Birlik (=Vanguard)Şehri Yazmak(=Writing the City)