Bu Blogda Ara

6 Şubat 2012 Pazartesi

AKADEMİSYEN OLMAK ya da OLMAMAK, İŞTE BÜTÜN MESELE!


AKADEMİSYENOLMAK ya da OLMAMAK,
İŞTE BÜTÜNMESELE!
Mehmet Tunçer

28 Ağustos 2007 - BOLU

Resim yazısı ekle

Sevgili arkadaşlar, dostlar,

Bu satırları Abant İzzet BaysalÜniversitesi misafirhanesi 114  No’luodadan yazıyorum. Günlerden 28 Ağustos 2007 Salı, 20 gündür uğraştığım ilkTÜBİTAK (KAMAG) proje teklifini Rektörlüğe elden teslim ettim. Geçen gün deTÜBİTAK ARBİS’e ilk defa kaydımı yaptım, CV’mi girdim..

İLK YILLAR..

1986 yılından bu yana 20 yılıaşkın bir süredir sürdürdüğüm “ders saat ücretli” J akademik yaşantımda[1]buranın yeni ve önemli bir aşama olduğu kesin!

Bölümümüzün kuruluşundan 1 yılsonra Bölüm Başkanı Nurcan Uydaş hoca’nın daveti ile Büyükşehir Belediyesi,İmar Dairesi’nden görevli olarak part time olarak hocalık macerası başladı.

İlk bildirimi o dönemlerde Ankara BüyükŞehir Belediyesi’nde heyecanla sürdürdüğüm “ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ” üzerinevermiştim[2],İstanbul’da bu konuda bir sergi açmıştım ve bu arada ODTÜ’de Restorasyon Ana Bilim Dalı ile ortaklaşa sürdürülen Yüksek Lisans tezimi tamamlamıştım.. Prof. Dr. Gönül Tankut hocaile.. İnatçı bir öğrenci olarak, önce 75 sayfa “tarihi çevreye halkın katılımı”konusunda yazıp, Tez Seminerini yaptıktan sonra konu değiştirilmesine bileyılmadan.. Nurcan hoca Restorasyon ABD ile birlikte yürütülen MasterProgramında Gönül hocaya hazırladığım Tez’in jürisinde idi. Ve de ilkreferansımı O’na sorarak almış..Gönül hoca da "ona çok güvenirim, çalışkandır, benim oğlum sayılır" diye referans vermiş..

O günlerden bir anım; Dekanlığahatırlamadığım bir konu için gittiğimde sekreter içeriye “hocam bir öğrenci sizinle görüşmek istiyor” demişti de “yok ben hocayım “ dediğimde de çokgülmüştü..Tabii 21,5 yıl önce yaş 30 iken herhalde daha “genç ve güzeldik”  sevgiliGönül hocamın deyimi ile..

Gazi’de ilk yıllar heyecanlı idi..Yeni bir bölüm, 3 kata dağılmış odalarda tek elin parmakları kadar hoca!Genellikle dışarıdan gelen hocalar –ki  oyıllarda sayısı çok azdı – mimarlık bölümünün şehircilik derslerinden transferolan Ahmet Uzel ve ortağı Kamutay Türkoğlu’nu ilk defa o yıl tanıdım. Sanırımertesi yıl Ayça Bilsel ve eşi Güven Bilsel bir iki yıl sonra girdi “ders saatücretli” olarak! O ders saat ücretleri ki “benzin parasını” bile kurtarmıyordu,ya iki ay sonra veriliyor ya da yanlış hesaplanıp geri alınıyordu zaman zaman..

Güven hocanın  deyimi ile “bir iki kola fazlaalabilirsin” bir derse girmekle.. Tabii bizim gibi genellikle bürokrasidenyetişmiş, ya da büro sahibi olanları “Şehircilik Projesi” derslerine yazarlar,“Atölye” denilen, henüz o yıllarda oturacak sandalyesi bile bulunmayan,yuvarlak küçük tabureler üzerinde eleştiri verdiğimiz mekânlarda Planlamaeğitimine kör topal devam ederdik. En keyiflisi tabii seyahatler ve jürilerdi..TabiiAnkara çevresindeki seyahatlere daha çok katılırdık çünkü dış seyahatlere “yolluksuz ve harcirahsız” katılmamızaizin verirdi yöneticilerimizJ

Jüriler: Derme çatma masalar, panosuz atölyelerde önceleripaftaları asacak yer bulunamazdı..Bir telaş yaşanırdı, Jüri sabahı ortalık çöplük,toz toprak, gözü şişmiş öğrenciler (klasik) Ayılanlar, bayılanlar.. Rahmetli  İbrahim Boynukalın’ın elinde kalın uclu birmarkör ya da rapido ile projeleri karalamasına kızar, öğrencileri savunan “evlatcıklarına”acıyan sevgili Zühal Özcan’ın insancıl yaklaşımlarına sevinirdik. Rahmetli NurcanUydaş’ın  saat 9’larda başlayacak olanJüriye 10 gibi gelmesi ve “burası bakkal dükkanı mı ya 9’da açılacak” demesiniunutamamJAyrıca, Peyzaj Bölümünden gelen ve çok dakik olan Nur Sözen hoca’nın bu konudaHoca ile tartışmasını hatırlıyorum geciken bir jüri sabahı..

1988-90 arası hemen her ay Nurcanhoca bana kadroya geçerek “asistan” olmamı teklif etmiş idi ancak o yıllardaBölüm hiç de cazip gelmiyordu doğrusu! Yetersiz mekanlar, yetersiz kadro veeğitim ile.. ICCROM’dan burs alarak Roma’ya gittim 1 ay tarihi kentmerkezlerinin korunması ile ilgili.. 1986-87 arasında Ulus ve KaleYarışmalarını düzenledik.. Sevgili Nilgün ile Atina’da bir workshopakatıldık..Yoğun günler, haftalar, aylar..

Bu arada ben de Belediye’denayrıldım, Venedik II (Gedizkent Projesi) nin başına getirildimTÜSTAŞ’ta..(1988-90) Ayrıca Malatya’da Nazım Plan, Ulaşım Planı, TerminalProjesi, kent merkezi projesi vd projelerin koordinatörlüğüne getirildim..Bunlarıniye anlatıyorum, heyecanlı bir planlama hayatını bırakıp Üniversiteye geçmekhiç cazip gelmemişti o yıllarda.. Ömür boyu da hiç de pişman olmadım serbesthayatta..

1990’LI YILLAR,,

Sanırım 90’lı yılların başında,Bölümü disipline etmek amacıyla dışarıdan bir Bölüm başkanı atandı. ÖnceleriÇetin Göksu’nun adı geçiyordu ama birden Cezayir’den bir sıcak rüzgar esmeyebaşladı! Prof. Dr. Orhan Kuntay devri işte o zaman başladı ve yaklaşık 12-13yıl kadar sürdü.. Orhan hocanın gelişi ile ve SBF’de “Kent ve Çevre Bilimleri”konusunda “Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimleri ABD” de Doktora’ya kabul edilmemile aslında akademisyen daha doğrusu Bilim Adamı ne demek görmeye başlamıştım..SevgiliCan Hamamcı’nın bir sempozyumda bana Doktora Programı açıyoruz demesi ile herşey değişti.. 2 Kişi aldılar, Demet ve ben o dönem..

Sevgili Ruşen Keleş, Cevat Geray,Can Hamamcı,  hocalardan ders almak,başarılı ve sevilen bir öğrenci olmak bu yaşlarda bile insanıheyecanlandırıyordu (yaş 35J)Tekrar sıkı bir öğrencilik hayatı ve birlikte önemli sayılacak Projeler(Şanlıurfa, Bergama, Ankara Kalesi, Perge, Talas koruma planları vd).. SBF’dekihocalarım ile birlikte uluslar arası konferanslara katılmak, davet edilmek çokgüzel bir duygu idi.. Hele sevgili doktora arkadaşım Demet Erol ile Ruşen hocave Cevat hoca ile birlikte yaptığımız unutulmaz İstanbul Konferansı [3],Boğaz gezisi, rehberlik yapmak..  

Daha sonra, tam da tez aşamasındaAntakya’da yapılan ikinci “Biopolitics” konferansı da unutulmaz idi, Cevat hocaile bildiri vermek de ayrı bir keyif idiJ[4] Hatta, İstanbul’daki bir başkatoplantıdan uçakla Adana’ya geçip gece annemleri sevindirip, ertesi sabah Cevathoca yerine heyecanla sunuşu yapmak da bana düşmüştü..

O yıllarda (1992-93) bir araGazi’ye girmeyi düşünüp Orhan hoca ile konuşmuştum. Ama hiçbir zamangerçekleşmeyen bir istekti.. Çünkü kadrolar giderek genişliyor, asistan sayısıartıyor ancak dışarıdan gelecek birine giderek kapılar kapanıyordu..

Ancak, ümidimi kesmiyor, hattakadrolu gibi Sevgili Hülagü ve Yaşar Bahri hoca’nın odasında bir kitaplık vebir masaya sığınmıştımJ.. Bu arada yeni bina da tamamlandı .. Herkese odalar verildi ancak, part timegelenler unutulduL

Yalan olmasın galiba bir ara Güvenhocalara bir oda verilmiş idi..Ama bizler paltomuzu asacak bir yer bilebulamadık ve zaten yeni bina koridorları giderek herkesi birbirineyabancılaştırmışmıydı yoksa bana mı öyle geliyordu bilemem..

Ancak bu arada 1990 başında ArsaOfisi genel Müdür Yardımcısı olarak atandım ve “Kentsel Arsa ÜretimProjesi”  adı ile başlatılan ve “ArsaSertifikası” karşılığı üretilecek olan projenin başına getirildim..Çoksıkıntılı 6 aydan sonra istifa edip ilk büromu açtım.. O dönemde Kültür Bakanlığı’nın“Koruma Planı” ihaleleri başlamıştı ve gene “korumacı ruhum” geri dönmüştü..

Master arkadaşım sevgili YakupHazan ve Fuat Gökçe ile “Şanlıurfa Koruma Planı” nı hazırladık (1991-92’ler),ve hatta ekibin bir kısmı tifo ve sarılık olmasına rağmen arazi çalışmalarıesnasında tamamladık..
Kale Yarışması’nı kazanan TülinAkman’ın isteği ile Danışman olarak “Kaleiçi”, “Bergama”, “Perge”, “Talas”Koruma Planları’nda var gücümle çalıştım.. (1992-94 sonu) Bu ara Sevgili Türkay(sonradan Turgay!) Ateş ile de ortak bir projemiz vardı çok keyif alıp, çok şeyöğrendiğim bir Proje idi:  “Manavgat Kıyısı Düzenleme Projesi”.  Venedik II Projesinden sonra ikinci “Sulu” projemdiJ
Doktora tezimi 1995 yılındabitirip, “Kamu Yönetimi ve Siyaset BilimDoktoru” olmak çok onur verici idi..  Çünkü Ruşen hoca’nın, Cevat hoca’nın takdirinikazanmıştım..Ayrıca, Mimar Sinan’da her yıl düzenlenmekte olan “KentselTasarım” ve “Kentsel Koruma” kolokyumlarına bu yoğunluk içinde katılmayaçalıştım her yıl 10 sene boyunca bildiriler verdim..[5]


Özellikle pratik hayatta (amiyanedeyim ile büroculukta!) hazırladığımız bazı önemli plan ve projeleri konu alıponların sorunlarını belirleyerek ve çözümlerini üretmeye çalıştım.
Sevgili Mehmet Çubuk, AykutKaraman, Gülsen Özaydın hocalar ile yılda bir iki kez görüşmek ve bir aradaolmak heyecan verici ve güzeldi. 2000 yılına kadar sürdü bu..

Sevgili Gönül hocam ile birliktegittiğimiz ve onun deyimi ile “Ona eskortluk” ettiğim Safranbolu semineriniunutamam.. [6] Buarada rahmetli Raci Bademli ve Gönül Tankut hocam ile birlikte birçoketkinlikte birlikte olduk..[7]Zaten Belediye’de çalıştığım zamandan buyana (1982-86) ve “Ulus” ve “Kale”yarışmalarından beri görüşür, SBFli olmanın güzelliklerini karşılıklıanlatırdık..
Ayrıca yazılarımın yayınlanıyorolması da harikaydı.. Artık iş çığırından çıkmıştı, vakit buldukça veyazabildikçe gece gündüz pek çok bilimsel etkinliğe katılıyordum..

Tabii hepsinin konaklama, yol vbmasraflarını cepten karşılayarak..(Yolluksuz ve harcirahsızJ)Herşey üst üste olduğu için bazen bir gece gidip, ertesi gün bildiri veripertesi gece dönüyordum..
Özellikle üzerinde 4,5 yıl yoğunolarak çalıştığımız (her ay 1 hafta kalarak) Antalya üzerindeki çalışmalarınbir kısmı Antalya BŞB tarafından yayınlandı [8].Bu arada UTTA’yı kurduk, bir çok plan ve projeler hazırladık.. Antalya YapısalPlanı, Antalya’da birçok koruma planı, Sapanca Havza Planı, Konya Koruma Plan ve Projeleri, Ataköy-Avcılararası 18 kmkıyı düzenleme projeleri, Kartal-Maltepe 13 km kıyı düzenleme projeleri, 8 İl ÇevreDüzeni Planı (Bolu, Düzce, Konya, Isparta, Zonguldak, Bartın, Karabük) bunlararasında sayılabilir..

1999 sonunda sevgili Emre Madranhoca’mın, Bölümümüzün düzenlediği “Osmanlı’da Kent Kentlerde Osmanlı” Panelindesöylediği deyimi ile; “Serbest Doçent” olduktan sonra Çubuk hocadan MSÜ’  de kadrolu doçent olma teklifini aldım..

Ancak ikizler (Göksu ve Defne)yeni doğmuştu ve bir yere kıpırdıyamazdım.. Aslına ne güzel olurdu Boğazkenarında eğitim vermekJMarmara ve Düzce depremleri yeni  olmuştu,UTTA’ya “Afetzede Yerleşim Alanları”nı planlamak görevi verilmişti[9]..

2000’Li YILLAR,,

Deprem sonrası girilen ekonomikkriz, Bolu İli Planı’nın deprem nedeni ile bitirilememesi, Sapanca HavzaPlanı’nın iki bakanlık arasında yıllarca gidip gelmesi, Yönetim Planı’nı 2senede hazırladığımız Patara Gelemiş Koruma Planı’nın en az 7-8 yıl sürmesi[10]can sıkıcı ve moral bozucu idi.. Ahmet Abi ve Kamutay Abi ile omuz omuzamücadele verdik (Saffet ayrıldı gitti!)..

1999 sonunda YÖK’e başvurarakDoçentliğimi bir seferde almanın güveni, 2 kitabımın da Kültür Bakanlığıtarafından yayınlanması[11]ile kadrolu Akademisyen olma düşüncelerim yeniden gündeme geldi..Bir de AÜSosyal Çevrebilimlerinde 2000’lerin başından itibaren Y.Lisans ve Doktoradersleri vermeye başlamam, ODTÜ ve SBF dahil ağırlıklı olarak AÜ PeyzajMimarlığı Bölümlerinde Y.Lisans ve Doktora jürilerine davet edilmem benim içinhoş ve önemli bir aşamaydı.. 

2002 yılı başlarında (??) Bölümümüziçin ilanı çıkan Yrd. Doç. Kadrosuna başvurdum. Doçent olmama rağmen.. Tekrar ingilizcesınava girdik sevgili Hülagü, Nuray ve Özlem ile… Dosyaları hazırlayıp verdik,..Yüksek bir puana sahip olmama rağmen o dönem Dekanımız Hüsnü Can beni çağırarakdosyamı geri çekmemi istedi.. Bu kadroların sahibi varmışJ!
 Bana daha sonra Doçent kadrosu vereceğinisöyledi, birkaç ay sonra çıkan Yrd. Doç. Kadrosuna yeniden dosyamı vermemistendi.. Ancak dosyalarım bu defa gene “Doçentlerbaşvuramaz” gerekçesi ile iade edildi..Bu arada gene yazmaya ve Akademisyenolmaya çalıştımJ[12]Dosyaların düzenleme yöntemine de giderek alışıyordumJ
2003 den itibaren Ürdün’deki birDünya Bankası Projesi nedeni ile hemen her ay ortalama bir hafta kalarak 1 yıldanfazla Amman’da çalıştım..[13]Harika bir deneyim idi bence..

Daha sonra 2005-06 sonu arasındaYemen’de bir proje hazırladık[14].  Bu süreç içinde hem yeni bölüm başkanımızsevgili Feral hoca ve hem yeni Dekan ve dekan yardımcımız ile görüşmeleryaptım. Önceleri umut veren görüşmeler, sonradan söylenen “tepeden paraşütle inmenize karşıyız” sözleri beni hem ziyadesi ileüzmüş  hem de kırmıştır..20 yıllıkpart-time Jakademisyen ve serbest bir doçent olarak bunu hak etmedim herhalde.. İşte bunokta Gazi ile kırılma noktası oldu benim için..
Ve ilk olarak dışarıüniversitelerde kadro aramaya başladım..Tabii, bu arada SCI indeksli yazımeseleleri karşımıza çıktı, Doçent olmama rağmen bu hakkın verilmeyişi, taşraüniversitelerinde bile sorun yaşanması … Herhalde başıma gelenler ülkede birakademisyen olmanın ne kadar zor olduğunu herkese gösterecektirJ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi meşe ve gürgen, kayın ormanı içinde güzel bir   konumda..
Abant İzzet Baysal Üniversitesi,Bolu, Bolu Planı ve Abant Planı nedeni ile aşina olduğum bir yer buraları. Burasıkeyifli bir yer, Mimarlık Bölüm Başkanı’yım ama henüz öğrenci yok o nedenleişler kolayJSonuçta, Akademisyen olma yolunda hala yürüyorumJ Tabii, öyle kolay değil, çok çalışmak gerek!

Çünkü hala yazmam gerekli birçok yazı,kitap, dergi (SCI yazıları) var! Ülke için yaptığımız bunca çalışma bu anlamda pekişe yaramıyormuş, hatta bir ara sevgili Kamutay abiye sordum “bu güne kadar yaptığın işler, plan veprojeler kaç puan eder diye??”  J  Oda bilmediğini söyledi ama cevabı acımasızdı(indeksler açısındanJ 5 puan bile etmiyordu) J

Her ne kadar bizim meslekte buindeksli yayın yapma şansının çok düşük olduğu söyleniyorsa da denemek gereklitabii.. Ancak bizim gibi ortalama yılda 5-6 büyük proje uğraşanların böyle biruğraşacak zaman ve enerjisi pek yok .. Belki burada olur..

İşte böyle sevgili arkadaşlar,umarım kafa şişirmemişimdir..Ama “Olmakyada olmak, işte bütün mesele” demek yetmiyor. İnsan ne kadar uğraşırsauğraşsın bazı şeyler kendi dışında oluşuyor ve yapacak bir şey de pek yok..Buyazıyı da gönderip göndermemekte düşündüm doğrusu..Biraz gecikmeli olarakgönderiyorum..

Mesleğimiz o kadar geniş kapsamlıki, her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, her projede, her planda kültürüm vebilgim, görgüm artıyor.. Disiplinlerarası çalışmaları seviyorum, onlara yakınolmak ve öğrenmek hoşuma gidiyor..O nedenle bunca plan ve projeye giripçıkmaktan ve pek çoğunda da para kazanamadan, sadece bilgi ve görgü kazanmaktano kadar mutluyum ki.. Bu mutluluğumu oturup da SCI ile uğraşarak bozmakistemezdim J

Herhalde genelde “Akademisyen”olmaktan çok “Projeci” olmayı tercih edeceğim her zaman, yazdıklarımın daİndekslerde taranmıyor olması herhalde değerini çok azaltmaz bence, nedersiniz??[15]

Tabii, şu an burada olmaktan çok,bu dönem de aranızda olmak istediğimi söylememe gerek var mı?  Bu duygularımı sanırım Kayseri’ye gidensevgili Zühal Özcan, Güven Bilsel, Erdoğan Yaşlıca, Yozgat’a giden Yaşar BahriErgen, Kayseri’ye giden sevgili Semih Emür ve şimdi aklıma gelmeyen (beniaffetsinler) diğerleri de yaşamıştır kısmen herhalde.. Ve de Bölüm’ümüzün aslındane kadar çok kişiyi kazanmaktan çok kaybettiğini de düşünmekteyim. 

Hepinize sevgi dolu günler, aylarve yıllar dilerim.. Birlikte olduğumuz günler, aylar ve yıllarda sizdenherhangi birini incitecek, kıracak bir davranışım oldu ise bağışlayınız.. Burayayolunuz düşerse Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde ya da hafta içi akşamları(Cuma hariç) 91 No’lu Bungalow’dayım.. Geçerken uğrarsanız sevinirim..Sevgiler..

Mehmet Tunçer

Resim : Gazi Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden dostlarımla veda yemeği sonrasında..


Not: 5 yıl önce yazdığım ve arkadaşlara yolladığım yazıyı şimdi sizlerle paylaşıyorum. Abant İzzet  Baysal Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü bu yıl ilk mezununu veriyor!! (06.02.2012-Bolu)[1] Bu banaOrhan hocanın birlikte verdiğimiz bir bildiride benim için yazdığı ünvanıhatırlattı gülümsedimJ
[2] 1985, 22-26 Nisan     : Arap Towns Organization-Arap UrbanDevelopment Institute (ATO/AUDI) ve Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği(MBB) ve İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, “İslam Mimari Mirasını KorumaKonferansı”nda proje sergisi ve sunulan bildiri: “ANKARA TARİHİ KENT DOKUSUKORUMA  GELİŞTİRME PLANLAMA ÇALIŞMALARI”,İstanbul. (YAYINLANDI)

[3] 1992, BiopoliticsInternational Organisations, V. INTERNATIONAL BIO CONFERENCE, Dr. Demet EROL ile birlikte sunulanBildiri: “ENVIRONMENTAL EDUCATION INTURKEY: SOME VIEWS AND PROPOSALS OF BIOPOLITICS PRINCIPLES TO GET INTO THEEDUCATION” , İstanbul (Yayınlandı).
[4] 1995,Biopolitics International Organisation ve Çukurova Üniversitesi, VII. INTERNATIONAL BIO CONFERENCE (ULUSLARARASI BIO KONFERANSI), Prof.Dr. Cevat GERAY ile birlikte sunulan bildiri: “HOW TO BUILD A BIOCENTRIC CULTURE IN THE NEXT CENTURY ? IMPORTANCE OFURBAN PLANNING” , Adana. CEVATGERAY’A ARMAĞAN’DA yayınlandı. Mülkiyeliler Birliği Yay. 25.  Afşaroğlu Mat., Ank. (Yayınlandı)

1.     Bunlardanbazıları : 1992, II. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu,Prof. Dr. Orhan KUNTAY ile birlikte Sunulan Bildiri: “KENTSEL TASARIM SÜRECİ VEMEKAN ORGANİZASYON ÖĞELERİ”, (Yayınlandı)
2.     1993, I. Kentsel Koruma ve Yenileme UygulamalarKolokyumu, Sunulan Bildiri: “BERGAMA VE PERGE’NİN GÜNCEL KORUMA SORUNLARI”,(Yayınlandı).
3.     1994, II. Kentsel Koruma , Yenileme ve UygulamalarKolokyumu, Sunulan bildiri: “TARİHİ ÇEVRE KORUMA PLANLAMASINDA YEREL YÖNETİM VEMERKEZİ YÖNETİMİN ROLÜ”, (Yayınlandı).
4.     1994, 12-13 Mayıs        :V. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar SEMPOZYUMU, “ Kentsel Tasarım ve Ekoloji”,Sunulan bildiri: “KENT MERKEZLERİ PLANLAMASINDA EKOLOJİK YAKLAŞIM”, (Yayınlandı)
5.     1995, Ocak-Şubat: TMMOB Şehir Plancıları Odası içinhazırlanan Panel  Bildirisi, (MSÜ,Panel’de Sunulmuştur), “TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL GELİŞME SÜRECİNDE, KENTSEL KORUMA’NIN İŞLEVİNİN YENİDEN TANIMLANMASINA YÖNELİK ÖNERİLER”, (Planlama Dergisi’nde Yayınlandı).
6.     1998, 21-22 Mayıs, “9. Kentsel Tasarım ve UygulamalarSempozyumu / Farklı Ölçeklerde Kentsel Tasarım”, Sunulan Bildiri; “KENTSELTASARIMIN TARİHSEL ÇEVRE KORUNMASINDA ETKİN OLARAK KULLANIMI: “BÖL VE YÖNETMODELİ”; ANKARA, KONYA, ANTALYA TARİHİ KENT MERKEZLERİ”. (Yayınlandı).
7.     29-31 May.- 1-2 Haziran 2000, I. Kentsel TasarımHaftası, Tema 1 : Kentsel Tasarıma Stratejik Yaklaşım : BütünleşmişStratejiler’e sunulan Bildiri : “KORUMA / YENİLEME ALANLARINDA  KENTSEL TASARIM VE  KENT PLANLAMA İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA, AFYON, KONYA, DİVRİĞİ, AVANOS” (Yayınlandı).  

[6] 1997, 3-5Ekim        : Birinci Ulusal RestorasyonEğitimi Sempozyumu, “ŞEHİR PLANLAMA EĞİTİMİNDE KORUMA BİLİNCİ VE KAYGISI”,Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü, Safranbolu. (Yayınlandı).
[7] 1995, 8Nisan    : TMMOB Mimarlar Odası, SinanAyı Etkinlikleri, “Yerel  Yönetimlerde Kültürel ve Doğal DeğerlerinKorunmasına Yönelik Nasıl Bir Yeniden Yapılanma” ve “Yerel Yönetimlerin Korumaya İlişkin Genel Tavrı, Anlayışı,Uygulamaları ve Beklentileri” konulu toplantı yöneticisi, Sunulan Bildiri : “ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİÇALIŞANLARININ TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASI OLGUSUNA YÖNELİK GÜNCEL YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, (TMMOB-MO,Yayınlandı).
1997, 13-15 Ekim, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi,“Ankara Sempozyumu” na sunulan bildiri; “ESKİANKARA ve ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ : YEREL VE MERKEZİ YÖNETİMİN KORUMAYAYÖNELİK POLİTİKALARININ DEĞİŞİMİ, SONUÇLAR VE ÖNERİLER”. (Yayınlandı).
1998, 17-18 Aralık, ODTÜ Mim.Fak. ve Ankara VakfıTarafından Düzenlenen “Tarih İçinde Ankara II Semineri”, Sunulan Bildiri; “TARİHİ ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI :ANKARA”. ODTÜ Mim. Fak., Aralık 2001 , Der. Yıldırım YAVUZ. (Yayınlandı).
[8] 1994   : ICOMOSDoğal Değerlerin Korunması SEMİNERİ, Sunulan bildiri: “ANTALYA ÇEVRE PROJESİ; NÜFUS YIĞIŞMASI KARŞISINDADOĞAL ÇEVRE’NİN SAVUNULMASI”, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul(Yayınlandı). 
1996 : Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül YaklaşımSEMPOZYUMU, “DOĞAL VE KÜLTÜREL ÇEVRENİN BÜTÜNCÜL PLANLAMASI: ANTALYA ÖRNEĞİ”,A.Ü. Ziraat Fak., Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ank, (Yayınlandı).  
1995, ANTALYA KENTSEL BÖLGESİ GELİŞME DESENİ AÇIKLAMARAPORU (1/100 000 ÖLÇEKLİ ALT BÖLGE PLANI) (Plan Raporu Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafından  kitap halinde yayınlandı)
1995, ANTALYA ANAKENTİ YAPISAL PLANI (1/25 000 ÖLÇEKLİÇEVRE DÜZENİ PLANI / YAPISAL PLAN) (42  000 HEKTAR) /  (Antalya Büyük Şehir Belediyesi tarafındanKitap halinde yayınlandı)
1994:   SU-YAPI& TBS Association “ANTALYA KIYI YÖNETİMİ PROJESİ (COASTAL ZONE     MANAGEMENT) Planlama  ve Danışmanlık hizmetleri.
[9] UTTA Planlama Ltd., DÜNYA BANKASI, “TURKEY :MARMARA EMERGENCY EARTHQUAKE RECOVERY PROJECT” ; DÜNYA BANKASI, kapsamında 9Afetzede Yerleşme Planlaması (GÖLCÜK, DÜZCE, CUMAYERİ, İZMİT, GÖLYAKA,ADAPAZARI, KÖRFEZ, KARAMÜRSEL, GEBZE) . Yaklaşık 16 500 konut planlaması.(Uygulandı) Remzi Sönmez ve Saffet Atik ile birlikte.
DÜNYA BANKASI,“TURKEY : MARMARA EMERGENCY EARTHQUAKERECOVERY PROJECT” ; A BRIEF ASSESMENT OF EXISTING LEGAL AND ADMINISTRATIVEMEANS TO DİSPOSE AİDS THAT WİLL BE RECEİVED AFTER THE MARMARA EARTHQUAKE”,Eylül 1999. Araştırma Raporu, Ahmet Uzel ile birlikte..

[10] PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMABÖLGESİ YÖNETİM PLANI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI ve YÖNETİM PLANI (Dünya BankasıFinansmanlı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı / Kültür Bakanlığı) UTTA Planlama Ltd., PATARA (GELEMİŞ) III. DERECEARKEOLOJİK SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI (Kültür Bakanlığı ve Antalya İlKültür Müdürlüğü’ne hazırlanmıştır) (1998-2004) (1/25000, 1/5000 ve 1/1000)
2000,  SEMPOZYUM “2000’li Yıllarda Yaşadığımız Çevre Ve Peyzaj Mimarlığı”, AnkaraÜniversitesi Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, (Oturum 2 : Ülkesel AçıdanÇevre Politikası “PATARA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİNDE DOĞAL VE KÜLTÜRELÇEVRENİN  KORUNMASI” (Yayınlandı).
[11] KİTAP : “ANKARA (ANGORA) ŞEHRİ MERKEZGELİŞİMİ (14.-20. YY) Kültür Bakanlığı Yayınları/ 2603, 2001,  Kültür Eserleri Dizisi No : 292 .
KİTAP : “TARİHSEL ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI :ANKARA”, Kültür Bakanlığı Yayınları 2520, Aralık 2000, Kültür EserleriDizisi : 281.

[12]Bunlardan bazıları:
·       16-18 Kasım 2006, İZMİR, (Dokuz Eylül Üniversitesi-  Güzel Sanatlar Fakültesi GelenekselTürk El Sanatları Bölümü Tarafından Düzenlenen), ULUSLARARASI GELENEKSELSANATLAR SEMPOZYUMU, Yrd. Doç.Dr. Ayşe İŞBİLEN ile birlikte sunulan bildiri;“TÜRKİYE’DE TARİHSEL VE KÜLTÜREL ÇEVRELERİ KORUMA OLGUSU BAĞLAMINDA;"TAŞINIR" ve "TAŞINMAZ" KÜLTÜREL ÖĞELERİN İRDELENMESİ,SORUNLAR ve POLİTİKALAR”. (Yayınlandı)
·      Ekim 2006, (Hacettepe Üniversitesi), 8. ULUSAL SANATSEMPOZYUMU “SANAT ve KENT”; Sunulan Bildiri: “ANADOLU’DA – YENİDEN - KENTSELRÖNESANS”, (Yayınlandı).
·       Eylül 2006,    42ND ISoCaRP (Yıldız Teknik Üniversitesi, ULUSLARARASI Congress,Istanbul,  Bireysel sunulan bildiri;“FROM KREUZBERG TO FENER – BALAT : 12 PRİNCİPLES OF CONSERVATİVE URBAN RENEWAL”
·       Eylül 2006,    42ND ISoCaRP (Yıldız Teknik Üniversitesi, ULUSLARARASI Congress,Istanbul,  Doç.Dr. Hulagü KAPLAN ilebirlikte sunulan bildiri: “MISUSE OF URBAN REGENERATION PROJECTS AS ADISINTEGRATIVE   TOOL: TWO CASE STUDIESFROM ANKARA”.
·       Kasım 2005, SAFRANBOLU, “OVPM-OWHC-OCPM (Dünya MirasŞehirleri Organizasyonu- UNESCO - Council of Europe – Safranbolu Belediyesi veKazakistan’ın başkenti Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen) WORLD HERITAGECITIES OF EURO-ASIA INTERNATIONAL TOURISM SEMINAR”, Sunulan Bildiri; “CULTURALTOURISM AIMED CONSERVATION POLICIES FOR CESM-I CIHAN AMASRA” (ÇEŞM-İ CİHANAMASRA’DA KÜLTÜREL TURİZM AMAÇLI KORUMA POLİTİKALARI”
·       Mayıs 2005, BURSA, 17. Uluslar arası Yapı YaşamKongresi, “TARİHSEL / ARKEOLOJİK / KENTSEL KORUMA ALANLARINDA, DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİLER, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE KORUMA PLANLAMASI’NDA “MİMARLIKDİSİPLİNİNİN” YERİ VE KONUMU: (ANKARA, ŞANLIURFA, BERGAMA, PERGE, KONYA,PATARA, KAŞ VD. ÖRNEKLERİ)”, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
·       Eylül 2004, MUSTAFAPAŞA,  ‘Ortak Kültür Mirasımız: Birlikte Koruyalım’,TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’DA NÜFUS MÜBADELESİNDEN KALAN MİMARİ MİRAS İLE İLGİLİPROJESİ, Mustafapaşa Etkinliği, Panel, Workshop, Sergi/ Lozan Mübadilleri Vakfıile birlikte, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği), Mimarlar Odası,Mustafapaşa Belediyesi ve Yunanistan’dan, Uluslararası Anıtlar ve SitlerKonseyi-Yunanistan Şubesi (Hellenic Section of ICOMOS), Epimenides (CulturalSociety of Panormo-Crete),  II. PanelModeratörü: « KAPADOKYA’DA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASI ». (EUROPANOSTA ÖDÜLÜ)
·       Nisan 2004, MARDİN, Türkiye Barolar Birliği; Mardin Barosu; Mardin Valiliği ve ÇEKÜL VakfıPanele katılım ;   “İnsanlığın Ortak MalVarlıklarına Saygı Hakkı Ve Kültürel Mirası Yaşatarak Korumak” ; SunulanBildiri: “KENT YOKSULLUĞUNA BİR  ÇÖZÜM:  TARİHSEL ÇEVRELERİNSÜRDÜRÜLEBİLİR KORUNMASI” (Yayınlandı). 
·       Haziran 2003, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu”, TMMOB ŞehirPlancıları Odası, İ.T.Ü., M.S.Ü., Y.T.Ü., Mimarlık Fakülteleri Şehir ve BölgePlanlama Bölümleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “KENTLERİMİZİ ÇAĞDAŞALTYAPI VE GÖRÜNÜME KAVUŞTURMAK HEDEFİNDE PLANLAMA, KENT TASARIMI VE PLANCININROLÜ”, (Yayınlandı).
·      2002, “Yoksulluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama”, DünyaŞehircilik Günü 26. Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Gazi Üniversitesi,Şehir ve Bölge Planlama Böl., Sunulan Bildiri: “YOKSULLUK VE YEREL YÖNETİMLERİNROLÜ”, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından yayınlandı. (Yayınlandı) 
·       2002, 5-8 Kasım, Türkiye’nin Kıyı Ve Deniz Alanları,IV. ULUSAL KONFERANSI, Türkiye Kıyıları 02, “Güney-Batı Anadolu’da Doğal Ve KültürelDeğerlerin Bütüncül Ve Sürdürülebilir Korunması”, Akpınar, Ebru ile birliktesunulan bildiri, İzmir. (Yayınlanmıştır).
·       2000, “Geleceği Planlamak”, Dünya Şehircilik Günü 24.Kolokyumu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İYTE)Ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Şehir Ve Bölge Planlama Böl. :“GelecektePlanlamanın Kurumsal Yapısı” Sunulan Bildiri : “TÜRKİYE‘DE BÖLGE, KENTPLANLAMASI VE KENTSEL TASARIM UYGULAMA SORUNLARI VE  ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK BAZI GÖRÜŞLER”.  TMMOB Şehir Plancıları Odası. Kasım 2001,Leda Ajans, Ank. (Yayınlandı).

[13] UluslararasıProje’de Ekip Başı; Aralık 15, 2003, Onay 2005 (Kasım), Dünya Bankası Projesi; Ürdün, AMMAN’DA,  “CONTROLLEDURBAN GROWTH AND TOURISM DEVELOPMENT MASTER PLAN STUDY FOR AJLOUN TOURISMDEVELOPMENT AREA”, Joint Venture of G&G, UTTA, Tibah, TURATH, and JRF.Bu projede Amman’a 74 kmmesafedeki Ajloun kalesi ve çevresindeki Anjarah ve Ajloun Yerleşimlerindekidoğal, tarihsel ve kentsel koruma alanlarının sürdürülebilir turizm amaçlıplanlanması yapılmıştır. Bu amaçla Amman’a değişik tarihlerde 12 teknik seyahatyapılmıştır.     http://www.guvercinevi.net/yazilar.asp?ID=1194&h=1
[14] YEMEN, ADEN SERBEST BÖLGESİ PLANLAMASI (Aden FREEZONE), 2005 (Nisan - Sürüyor), PROJE YÖNETİCİSİ OLARAK :İNVESCO Ltd. ile ortaklaşa - Küçük Sanayi ve Depolama Alanları Planlaması,Birinci Etap tamamlanmış, 3 seçenek plan çalışması üretilmiştir . Bu Projearaştırmaları için 2005 Temmuz ayında Dubai, Jebel Ali Free Zone’dearaştırmalar yapılmış, Yemen’in Sana’a, Aden ve Taiz şehirlerine teknik birgezi yapılmıştır.

[15] İndeksteyer almayan bir kitabım daha yeni yayınlandı : “TARİHSEL ÇEVRE KORUMA POLİTİKALARI: KONYA”, Konya BüyükşehirBelediyesi, Kültür Yayınları : NO: 101, Aralık 2006.

1 yorum:

  1. Oğuz Altınbaş6 Şubat 2012 12:27

    Bu yazı biraz daha genişletilse çok değerli ve okuması çok zevk veren bir kitap olabilirdi. özellikle arada bir katılan bireysel hikayecikler çok hoşuma gitti. Bilimsel bir yazıya güzel renkler katıyor.
    Tebrikler

    YanıtlaSil