Bu Blogda Ara

1 Mart 2012 Perşembe

BERGAMA AKROPOLİSİNDEKİ YAPILAR


Bergama Akropolis'indeki Yapılar

Prof. Dr. Mehmet Tunçer

Bergama Akropolis'i (Yukarı Şehri) tüm zamanların en etkileyici, en görkemli mimari eserleri ile inşa edilmiş, topoğrafyanın çok iyi kullanıldığı, heybetli ve mağrur bir yerleşimdir. 

Bu kesimde, doğu kesiminde Zeus Sunağı ile kentin yukarı Agora’sı yer almaktadır.  Daha sonra bir kalekapısından en üst kısma geçilir ve AthenaTapınağı temenosuna ulaşılır. Üç tarafı dor düzenindeki, iki katlı vestoalarla çevrili geniş bir avlu şeklindeki bu kutsal alanın batı köşesindeAthena Tapınağı bulunmaktadır. 

Bergama (Pergamon) Akropolis'i 

Akropol’dekiyapılara, kentin en üst kotlarına günümüzde araçla ulaşılmaktadır. Antik dönemde yukarı şehrin giriş kapılarına kadar atlı araçlarla gelindiği ve iç kısmın ağırlıklı yaya ağırlıklı olduğu düşünülmektedir. 

Yukarı şehir girişindeki otoparktan sola ayrılan bir patika ile Heroon’a gelinir. Peristyle bir evplanına sahip olan bu yapı, Bergama kralları I. Attalos ile II. Eumenes'esunulmuştur.

Burada II. Eumenes'in, I. Attalos'un Sarayları ileAkropolün en kuzeyinde yer alan AskeriDepolar (Arsenaller) bulunmaktadır. Bu yapılar da Hellenistik devretarihlenmektedir.


Akropolis'deki Yapılar ve Yaya Sistemi 
Bu yapılara giderken sol kesimde ise, tonozkemerli yapay bir teras üzerine oturtulmuş olan ve Roma Dönemi Mimarisi’ninünlü yapılarından birisi olan TraianTapınağı bulunmaktadır. Traian Tapınağı Roma Imparatoru Traian Tarafından M.S. 98 Yılında Yapımına Başlanmış Ve M.S. 138 Yılında Bitirilmiştir.

M.S. II.yüzyılın başına tarihlenen bu tapınakKorint düzeninde 6 x 9 sütunlu bir yapıdır. Athena Tapınağı Temenosu ile TrajanTapınağı arasında ise, Bergama'nın ünlü KütüphaneYapısı yer almaktadır.

Bergama Akropolü’nün batısındaki eğimli alanda, aşağıdaki ovaya hakimiyeti ile Hellenistik Dönem tiyatroları içerisinde ayrı bir yere sahip olan, yaklaşık 10 000 seyirci kapasiteli Tiyatro bulunmaktadır.

Bergama  Akropolis'de Tiyatro 
Akropolis'de Kral Sarayları

Bergama (Pergamon) Akropolis'inde 19. YY. Sonlarında

Tiyatronunalt kısmında bir tiyatro terası ile, bu terasın kuzey ucunda Dionysos Tapınağı yer almaktadır. BergamaAkropolü’nün güney kesiminde, en alt kısımda yolun her iki tarafında yer alankalıntılar ise, aşağı Agora ile üç ayrı terasta inşa edilmiş olan üç Gymnasium, Hamam ve Küçük Tapınakkalıntılarıdır. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder